Štatút obce

Štatút obce Dlhá nad Váhom bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 24.10.1996, účinný je od 1.1.1997.

Prílohy

Štatút obce Dlhá nad Váhom 8.18 Mbyte 22.05.2015