Voľby

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

Voľby do národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 29.02.2020 E-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020: obec@dlhanadvahom.sk E-mailová adresa na doručenie oznámenia o...

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na  sobotu 10. novembra 2018 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Právo voliť      Právo...

Voľby do NR SR v roku 2016 / Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2016

Voľby do NR SR v roku 2016 / Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú v sobotu 5. marca 2016, v čase od 07.00 hod do 22.00 hod. Bližšie informácie sú umiestnené v prílohách. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2016. március 5-én, szombaton 7:00...