Dôležité telefónne čísla

Dôležité telefónne čísla  
   
Číslo tiesňového volania 112
Rýchla zdravotnícka pomoc RZP 155
Hasiči 150
Polícia 158
   
Zdravotníctvo  
RZP a RĽP Šaľa 0911 047 871, 0903 114 132
   
Lekárska služba prvej pomoci – LSPP – okres Šaľa  
Druh LSPP : LSPP pre dospelých 031 773 05 05
Prevádzkovateľ: MUDr. Ján Ziman   
Miesto výkonu činnosti: Nemocničná 1, Šaľa  
Spádové územie : okres Šaľa  
Prevádzkový čas: pracovné dni 16.00 - 07.00 hod, sobota, nedeľa,   
dni pracovného voľna nepretržite 07.00 – 07.00 hod.  
   
Druh LSPP : LSPP pre deti a dorast 031 773 03 56
Prevádzkovateľ : MUDr. Gabriel Tóth  
Miesto výkonu činnosti : Kúpeľná 1, Šaľa  
Spádové územie : okres Šaľa  
Prevádzkový čas: pracovné dni 16.00 – 06.30 hod, sobota 08.00 – 08.00 hod.,   
nedeľa a dni pracovného voľna 08.00 – 06.30 hod.   
   
Druh LSPP: LSPP stomatologická 037 632 39 21, 0903 448 340, www.zubar.info
Prevádzkovateľ : DENTAMAX s.r.o. MUDr. Lucia Pániková  
Miesto výkonu činnosti : Špitálska 6, Nitra  
Spádové územie : okres Šaľa  
Prevádzkový čas : pracovné dni 16.00 -19.00, sobota, nedeľa,   
dni pracovného voľna od 08.00 -13.00 hod   
   
Informácie  
Informácie o telefónnych číslach v SR 1181
Informácie o medzinárodných telefónnych číslach 12 149
Operátorská služba pre sluchovo postihnutých 12999, 12777
Info asistent  12 111
(Odchody a príchody vlakov a autobusov, informácie o otváracích hodinách...)  
   
Služby  
Slovenská pošta – pobočka Veča (Šaľa 5) 031 771 50 31
Západoslov. vodárenská spol., a.s. OZ Galanta so sídlom v Šali - poruchy 031 773 76 66
Západoslovenská distribučná – porucha a výpadok elektriny 0800 111 567
Plynárne – Poruchová linka SPP 0850 111 727
   
Aktualizované dňa 6.5.2015