Kontakt

Obecný úrad

č.d. 225
927 05 Dlhá nad Váhom

Telefón +421 31 770 2926

Fax        +421 31 770 2931

Web      www.dlhanadvahom.eu

Email     obec@dlhanadvahom.sk