Aktuality_

COVID-19 INFO

COVID-19 INFO

Vážení občania! Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v NEDEĽU, dňa 9.5.2021, od 9,00 hod. do 16,00 hod. Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry. Obedňajšia prestávka od 13,00 do 14,00 hod. Posledný odber sa uskutoční o 15,45 hod.

COVID-19 INFO

COVID-19 INFO

Vážení občania! Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v SOBOTU, dňa 24.04.2021, od 8,00 hod. do 13,00 hod. Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry. Posledný odber sa uskutoční o 12,30 hod.

Očkovanie psov

Očkovanie psov

Obvodný veterinárny lekár, oznamuje majiteľom psov, že dňa 24.04.2021, t.j. v sobotu sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote, v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod., pri požiarnej zbrojnici. Manipulačný poplatok je 7,00 Euro.

COVID-19 INFO

COVID-19 INFO

Vážení občania! Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v SOBOTU, dňa 10.04.2021, od 8,00 hod. do 16,00 hod. (Obedňajšia prestávka bude od 12,00 do 13,00 hod.) Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry. Posledný odber sa uskutoční o 15,30 hod. Postup testovania...

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Milostiplné, požehnané a pokojné Veľkonočné sviatky prajú poslanci OZ, starosta obce MVDr.Pavol Tóth a zamestnanci obecného úradu.

1 2 3
Zobrazené 1 - 5 z 13