Poruchy

Západoslov. vodárenská spol., a.s. OZ Galanta so sídlom v Šali - poruchy 031 773 76 66
Západoslovenská distribučná – porucha a výpadok elektriny 0800 111 567
Plynárne – Poruchová linka SPP 0850 111 727