Zasadnutia OZ

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom

14. zasadnutie Obecného zaastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom, ktoré sa uskutoční dňa 28.07.2021

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom, konané dňa 29.04.2021

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom

12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom konané dňa 15.12.2020

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Dlhá nad Váhom

11. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 27.10.2020

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva

10. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 30.06.2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zobrazené 1 - 5 z 41