Obecná knižnica

Obecná knižnica sa nachádza v podkroví prístavby kultúrneho domu / A községi könyvtár a kultúrház tetőterében található.

Otváracie hodiny / Nyitvatartás
Pondelok / Hétfő : 15.30 - 16.30

Prílohy

Výpožičný poriadok knižnice 182.50 Kbyte 30.04.2015
Knižničný fond 558.00 Kbyte 30.04.2015