Symboly obce

 


Komentár: Ruža v erbe pôvodne tvorila súčasť kruhopisu pečate, kvôli odlíšeniu od podobných erbov bola prijatá ako erbová figúra.

Dátum prijatia: 12.03.1992

Číslo uznesenia: OZ - 6/92

Signatúra HR SR: D-15/92

Autori: Veronika Nováková