Mobilné očkovanie proti vírusu COVID-19 - Mobil oltás a COVID-19 vírus ellen

Oznamujeme občanom , že 23. júna 2021 v stredu ráno od 8.00 hod. do 17.00 hod. v miestnom kultúrnom  dome sa uskutoční mobilné očkovanie proti vírusu Covid-19 pre obyvateľov obce Dlhá nad Váhom. Očkovať sa bude vakcínou Pfizer Biontech. Prihlásiť sa môžete osobne na obecnom úrade, telefonicky na telefónnom čísle 031/7702926, alebo elektronickou poštou na emailovú adresu: obe c@dlhanadvahom.sk.

 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2021. június 23-án, szerdán  reggel 8.00 órától délután 17.00 óráig a helyi kultúrházban mobil oltás fog zajlani a Covid-19 vírus ellen Pfizer Biontech vakcínával. Az érdeklődők jelentkezhetnek a községi hivatalban személyesen, telefonon a 031/7702926-os telefonszámon, vagy az obec@dlhanadvahom.sk e-mail címen.