Zber veľkoobjemového odpadu - nagyméretű hulladékgyűjtés

Oznamujeme občanom, že 4. a 5. júna 2021 (v piatok a v sobotu) bude vykonaný zber veľkoobjemového odpadu. Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý nie je možné likvidovať v tradičných odpadových nádobách.

Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené v obci na obvyklých miestach:

1. kontajner - pri cintoríne, vedľa autobusovej zastávky

2. kontajner - pri hrádzi na ulici Alvég

3. kontajner - pri artézskej studni

4. kontajner pri dome súp.č. 147

Do týchto kontajnerov nepatria elektrospotrebiče, pneumatiky a iné nebezpečné látky.

 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2021. június 5-én és 6-án a falu területén nagyméretű hulladékgyűjtés lesz. Nagyméretű hulladéknak az a hulladék számít, amit nem lehet a tipikus "kukákban" elhelyezni.

A faluban 4 nagykapacitású konténer lesz elhelyezve :

1. konténer - a temetősori buszmegálló mellett

2. konténer - a töltés mellett az Alvégen

3. konténer - az ártézikútnál

4.. konténer - a 147 - es házszámnál

A nagyméretű konténerekbe elektromos készülékeket, gumiabroncsokat és veszélyes hulladékokat elhelyezni tilos!