COVID-19 INFO

Vážení občania! Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v NEDEĽU, dňa 9.5.2021, od 9,00 hod. do 16,00 hod. Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry. Obedňajšia prestávka od 13,00 do 14,00 hod. Posledný odber sa uskutoční o 15,45 hod.

Galéria