COVID-19 INFO

Vážení občania!
Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v SOBOTU, dňa 24.04.2021, od 8,00 hod. do 13,00 hod.
Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry.
Posledný odber sa uskutoční o 12,30 hod.

Galéria