Očkovanie psov

Obvodný veterinárny lekár, oznamuje majiteľom psov, že dňa 24.04.2021, t.j. v sobotu sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote, v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod., pri požiarnej zbrojnici. Manipulačný poplatok je 7,00 Euro.

Galéria