Voľby

Voľby do NR SR v roku 2016 / Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2016

Voľby do NR SR v roku 2016 / Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú v sobotu 5. marca 2016, v čase od 07.00 hod do 22.00 hod. Bližšie informácie sú umiestnené v prílohách. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2016. március 5-én, szombaton 7:00...