Samospráva

Starosta / Polgármester     MVDr. Pavol Tóth

Zástupca starostu / Alpolgármester   Ing. Csaba Lozsy

Poslanci obecného zastupiteľstva / Községi képviselők

Ing. Zsolt Szalay
Erika Bíróová
Ing. Pavol Bekő
Ing. Csaba Lozsy
František Tóth
Tibor Andódi
Silvia Takácsová