2016. 3. 15 / Kladenie vencov / Koszorúzás / foto: T.A.