2016. 3. 20 Kvetná nedeľa / Virágvasárnap / foto: T.A.