Zasadnutia OZ

27. zasadnutie (slávnostné) obecného zastupiteľstva

27. zasadnutie (slávnostné) obecného zastupiteľstva konané dňa 08.09.2018

26. zasadnutie obecného zastupiteľstva

26. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 03.09.2018

25. zasadnutie obecného zastupiteľstva

25. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 31.07.2018

24. zasadnutie obecného zastupiteľstva

24. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 27.06.2018

23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

23. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 19.03.2018

1 2 3 4 5 6
Zobrazené 1 - 5 z 26