Úradná tabuľa

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia - pre stavbu SO 03a Predĺženie verejného vodovodu a SO 04a Predĺženie verejnej kanalizácie

1 2 3 4 5
Zobrazené 1 - 5 z 21