Úradná tabuľa

Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020

V prílohe je umiestnené Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

Informácie o správnych konaniach

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

1 2
Zobrazené 1 - 5 z 6