Aktuality

Povinné očkovanie psov proti bestnote

Obvodný zverolekár oznamuje majiteľom psov, ža 13.apríla 2019, to je v sobotu ráno od 9.00 hod. do 12.00 hod. sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote pri požiarnej zbrojnici. Prosí priniesť očkovacie preukazy. Manipulačný poplatok je 7,00 €.

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Dlhá nad Váhom oznamuje, že od 5. apríla 2019 (piatok) od 13.00 hod. do 6. apríla 2019 (sobota) do 12.00 hod. bude vykonaný zber veľkoobjemového odpadu. Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý nie je  možné likvidovať v tradičných odpadových nádobách....

Odpočet vodomerov v domácnostiach

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje, že dňa 02.04.2019 (utorok) začnú ich zamestnanci odpočet vodomerov v domácnostiach.

1 2 ... 4 5 6 ... 30 31
Zobrazené 21 - 25 z 153