Aktuality

Odpočet vodomerov v domácnostiach.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje, že dňa od 03.10.2018 (streda) začnú ich zamestnanci odpočet vodomerov v domácnostiach.

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - predĺženie verejných sietí a prípojky k bytovému domu Dlhá nad Váhom, v obci Dlhá nad Váhom SO 06a Predĺženie STL plynovodu SO 06 Plynová STL prípojka

1 2 ... 4 5 6 ... 27 28
Zobrazené 21 - 25 z 137