Aktuality

Zber veľkoobjemového odpadu.

Obec Dlhá nad Váhom oznamuje, že  18. októbra 2019 (piatok) a 19. apríla 2019 (sobota) bude vykonaný zber veľkoobjemového odpadu. Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý nie je  možné likvidovať v tradičných odpadových nádobách. Veľkokapcitné kontajnery budú...

Odpočet vodomerov v domácnostiach.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom,  že v dňoch 2. októbra a 3. októbra 2019 (streda, štvrtok) sa uskutoční odpočet vodomerov v domácnostiach. Žiadajú každého občana, aby umožnil prístup k vodomeru.

Veľkonočný pozdrav / Húsvéti üdvözlet

Veľkonočný pozdrav / Húsvéti üdvözlet

Kegyelemteljes és áldott, békés, boldog Húsvétot kívánnak községünk képviselői, MVDr.Tóth Pál, polgármester és a Községi hivatal alkalmazottai. Milostiplné, požehnané, pokojné a šťastné Veľkonočné sviatky prajú poslanci OZ, starosta obce MVDr.Pavol Tóth a...

1 2 3 4 5 ... 27 28
Zobrazené 1 - 5 z 139