Aktuality

Zber veľkoobjemového odpadu

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Dlhá nad Váhom oznamuje, že od 26.10.2018 (piatok) od 13.00 hod. do 27.10.2018 (sobota) do 12.00 hod.  bude vykonaný zber veľkoobjemového odpadu.  Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý nie je možné likvidovať v tradičných odpadových nádobách....

Odpočet vodomerov v domácnostiach.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje, že dňa od 03.10.2018 (streda) začnú ich zamestnanci odpočet vodomerov v domácnostiach.

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - predĺženie verejných sietí a prípojky k bytovému domu Dlhá nad Váhom, v obci Dlhá nad Váhom SO 06a Predĺženie STL plynovodu SO 06 Plynová STL prípojka

1 2 3 4 5 ... 23 24
Zobrazené 1 - 5 z 120