Aktuality

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Dlhá nad Váhom oznamuje, že  7.augusta 2020 (piatok) a 8.augusta 2020 (sobota) bude vykonaný zber veľkoobjemového odpadu. Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý nie je  možné likvidovať v tradičných odpadových nádobách. Veľkokapcitné kontajnery budú...

Odpočet vodomerov v domácnostiach - Vízórák leolvasása

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, oznamuje občanom, že od 7.júla 2020  sa uskutoční odpočet vodomerov v domácnostiach. Žiadajú každého občana, aby umožnil prístup k vodomeru. A nyugatszlovákiai víztelep értesíti a lakosságot, hogy 2020.július 7-től...

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Milostiplné, požehnané, pokojné a šťastné Veľkonočné sviatky prajú poslanci OZ, starosta obce MVDr.Pavol Tóth a zamestnanci obecného úradu.

1 2 3 4 5 ... 30 31
Zobrazené 1 - 5 z 155