Ochutnávka vín 2018 Borkóstoló

Vážení vinári a priatelia vína ! Občianske Združenie Priatelia Vína Dlhá nad Váhom, Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Dlhej nad Váhom dňa 3. marca 2018 (v sobotu) o 17.00 hod. usporiadajú v miestnom kultúrnom dome VIII. OCHUTNÁVKU VÍN Tisztelt borászok, borbarátok ! Vághosszúfalu önkormányzata és a Vághosszúfalui Borbarátok Polgári Társulás 2018. március 3-án (szombaton) 17.00 órai kezdettel a helyi kultúrházban megrendezi a VIII. BORKÓSTOLÓT