Informácie pre žiadateľov

V prílohách nájdete potrebné informácie o poskytovaní finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Dlhá nad Váhom

-VZN 2008/3 o poskytovaní finančných prostriedkov
-príloha č.1 - žiadosť
-Dodatok č.1 k VZN 2008/3
-Dodatok č.2 k VZN 2008/3

Prílohy

186-dodatok-c-2-k-vzn-2008-3.doc 266.00 Kbyte 06.05.2015
185-dodatok-c-1-k-vzn-2008-3.doc 265.00 Kbyte 06.05.2015
183-priloha-c-1k-vzn-3-2008.doc 47.50 Kbyte 06.05.2015
184-vzn-3-2008-na-poskytnutie-fin-prostriedkov.doc 242.00 Kbyte 06.05.2015