Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 31.03.2018