Zmluvy 2018

Prílohy

799-kupna-zmluva-na-nehnutelnost.pdf 101.35 Kbyte 08.10.2018
796-zmluva-o-zbere-pouz.tex..pdf 117.15 Kbyte 27.09.2018
789-zmluva-o-pripojeni-zberny-dvor.pdf 199.14 Kbyte 24.09.2018
788-zmluva-o-dielo-952018.pdf 189.50 Kbyte 24.09.2018
782-kupna-zmluva-mgr.-mesarosova.pdf 178.32 Kbyte 13.09.2018
766-zmluva-o-dielo-102018-stavba-ina-budova-53.pdf 384.09 Kbyte 31.08.2018
764-zmluva-o-dielo-88-32018.pdf 201.79 Kbyte 23.08.2018
737-zmluva-c.31000107559-zsvs.pdf 233.10 Kbyte 17.07.2018
736-zmluva-c.42018-o-posk.dotacie-pre-priatelov-vina.pdf 165.31 Kbyte 16.07.2018
733-zmluva-o-spracuvani-osob.-udajov-sprost..pdf 175.63 Kbyte 12.07.2018
732-tamogatasi-szerzodes.pdf 130.25 Kbyte 12.07.2018
731-dodatok-c.1-k-zmluve-o-zbere-sep.-odpadu.pdf 280.89 Kbyte 12.07.2018
730-zmluva-c.32018-dotacie-sk.pdf 163.70 Kbyte 12.07.2018
729-dodatok-c.1-k-zmluve-o-nakladani-s-tko.pdf 139.99 Kbyte 12.07.2018
707-zmluva-1-2018.pdf 257.35 Kbyte 23.05.2018
706-zmluva-o-spolupraci-kp.pdf 81.32 Kbyte 23.05.2018
693-kupna-zmluva-revitalilizacia-bytovych-domov.pdf 232.92 Kbyte 03.04.2018
690-zmluva-o-spolupraci.pdf 422.84 Kbyte 03.04.2018
687-zmluva-148-196-dotacia-dpo.pdf 270.23 Kbyte 27.03.2018
686-zmluva-3042018-vytriedene-zlozky.pdf 261.68 Kbyte 27.03.2018
671-zmluva o dielo č.46/2018 181.65 Kbyte 09.03.2018
666-zmluva o reklame 89.90 Kbyte 28.02.2018
658-zmluva o dielo 27112017 293.29 Kbyte 14.02.2018
641-Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena 135.52 Kbyte 12.01.2018