Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia - pre stavbu SO 03a Predĺženie verejného vodovodu a SO 04a Predĺženie verejnej kanalizácie

Prílohy

996-dokument-25-.pdf 77.94 Kbyte 10.12.2019