Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dlhá nad Váhom