Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné povolenie - verejná vyhláška - predĺženie verejných sietí a prípojky k bytovému domu Dlhá nad Váhom, v obci Dlhá nad Váhom

SO 06a Predĺženie STL plynovodu

SO 06 Plynová STL prípojka

Prílohy

798-stavebne-povolenie-verejna-vyhlaska.pdf 368.92 Kbyte 02.10.2018