Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania

Líniová stavba - INS_FTTH_Šaľa_05_Dlhá nad Váhom - zriadenie prístupovej optickej siete v obci Dlhá nad Váhom

Prílohy

700-verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-uz.-konania.pdf 109.23 Kbyte 02.05.2018