Povinné očkovanie psov proti besnote-Kötelező kutyaoltás veszettség ellen

Obvodný zverolekár ozanamuje majiteľom psov, že očkovanie psov proti besnote sa uskutoční 21. apríla 2018 v sobotu:

od 9.00 hod. do 11.00 hod . pri budove hasičského skladu,

od 11.00 hod. do 12.00 hod pri cintoríne pri autobusovej zastávke.

V prípade nepriaznivého počasia očkovanie sa odkladá.

 

A körzeti állatorvos értesíti a kutyatulajdonosokat, hogy 2018. április 21-én, szombaton veszettség elleni kötelező védőoltás lesz.

9.00 órától 11.00 óráig, a helyi tűzoltószertár épületénél,

11.00 órától 12.00 óráig, a temető melletti buszmegállónál.

Rossz idő esetén az oltás elmarad.

Galéria