Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia cesta I/75 Šaľa - obchvat

Prílohy

698-02_situacia-stavby.pdf 4.33 Mbyte 16.04.2018
697-verejna-vyhlaska-oznamenie-o-zacati-konania-o-zmene-ur.pdf 451.89 Kbyte 16.04.2018