Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1

Oznámenie o strategickom dokumente

Prílohy

661-zaslanie-oznamenia.pdf 841.79 Kbyte 16.02.2018