Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania "Kanalizácia" - "IBV - 5 rodinných domov"

Prílohy

648-verejná vyhláška-kanalizácia-IBV-5 rodinných domov 165.31 Kbyte 29.01.2018