Výzva Západoslovenskej distribučnej

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Prílohy

647-výzva 111.41 Kbyte 26.01.2018