Zmena vývozu komunálneho odpadu

KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, oznamuje občanom, že vývoz zmesového komunálneho odpadu bude uskutočnený dňa 02.01.2018 utorok, namiesto pôvodného termínu zberu dňa 01.01.2018 pondelok.