Harmonogram zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Dlhá nad Váhom na rok 2018

Od 01.07.2018 sa mení interval vrecového zberu papiera - zmenený zvozový kalendár je v prílohe.

Prílohy

774-harmonogram-separovane-zlozky-dlha-nad-vahom_2018.xlsx 10.52 Kbyte 03.09.2018