Harmonogram zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Dlhá nad Váhom na rok 2018

Harmonogram zberu separovaných zložiek komunálneho odpadu v obci Dlhá nad Váhom na rok 2018

Od 01.07.2018 sa mení interval vrecového zberu papiera - zmenený zvozový kalendár je v prílohe.

Prílohy

734-zmena-zvoz.kalendar-papier_dlha-od-1.7.2018.xlsx 8.60 Kbyte 12.07.2018
632-harmonogram-separovane-zlozky-dlha-nad-vahom_2018.xlsx 10.67 Kbyte 15.12.2017