Aktuality_

COVID-19 INFO

COVID-19 INFO

Vážení občania! Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v SOBOTU, dňa 27.02.2021, od 8,00 hod. do 16,00 hod. (Obedňajšia prestávka bude od 12,00 do 13,00 hod.) Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry. Posledný odber sa uskutoční o 15,30 hod. Postup testovania sa bude...

COVID-19 INFO

COVID-19 INFO

Vážení občania! Testovanie na COVID-19 v našej obci sa uskutoční v SOBOTU, dňa 13.02.2021, od 8,00 hod. do 16,00 hod. (Obednajšia prestávka bude od 12,00 do 13,00 hod.) Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry. Posledný odber sa uskutoční o 16,00 hod. Postup testovania sa bude...

COVID-19 INFO

COVID-19 INFO

Vážení občania! Testovanie na COVID-19 v našej obci bude prebiehať iba v SOBOTU, dňa 30.01.2021, od 8,00 hod. do 16,00 hod. (Obednajšia prestávka bude od 12,00 do 13,00 hod.) Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry. Posledný odber sa uskutoční o 16,00 hod. Postup...

COVID-19 INFO

COVID-19 INFO

Vážení občania! Testovanie na COVID-19 v našej obci bude prebiehať iba v SOBOTU, dňa 23.01.2021, od 8,00 hod. do 18,00 hod. (Obednajšia prestávka bude od 12,00 do 13,00 hod.) Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry. Posledný odber sa uskutoční o 18,00 hod. Postup...

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Krásne, pokojné, požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok 2021 všetkým občanom prajú poslanci OZ, starosta obce MVDr.Pavol Tóth a zamestnanci obecného úradu.