Zasadnutia OZ

21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

21. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 20.12.2017

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa 11.09.2017

19. zasadnutie obecného zastupiteľstva

19. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 09.06.2017

18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

18. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 27.03.2017

17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

17. zasadnutie obecného zastupiteľstva konané dňa 08.02.2017

1 2 3 4 5 6 7
Zobrazené 16 - 20 z 35