Rozpočet

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2015

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.09.2015 sa nachádza v prílohe.

Upravený rozpočet na rok 2015

Upravený rozpočet na rok 2015 sa nachádza v prílohe.

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2015

Plnenie a čerpanie rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom k 30.06.2015 sa nachádza v prílohe

Výročná správa a Záverečný účet Obce Dlhá nad Váhom za rok 2014

 Výročná správa a Záverečný účet Obce Dlhá nad Váhom  za rok 2014 sa nachádza v prílohe. Zverejnené dňa: 11.5.2015

Schválený rozpočet na roky 2015-2017

Návrh rozpočtu Obce Dlhá nad Váhom na rok 2015-2017 bol zverejnený na úradnej tabuli pred jeho  prejednaním a schválením: Vývesený dňa: 16.1.2015 Zvesený dňa: 2.2.2015 Rozpočet Obce Dlhá nad Váhom na rok 2015-2017 bol schválený uznesením...

1 2 3 4 5 6 7
Zobrazené 26 - 30 z 31