Úradná tabuľa

Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa - správa o hodnotení navrhovanej činnosti

Obec Dlhá nad Váhom podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) OPÄTOVNE INFORMUJE VEREJNOSŤ...

1 2 3 4 5 ... 10 11
Zobrazené 1 - 5 z 51