Aktuality

Odpočet elektromerov v domácnostiach

Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava oznamuje, že od 18. februára 2019 do 20.februára 2019 sa uskutoční odpočet elektromerov v domácnostiach. Žiadajú občanov o umožnenie prístupu k elektromerom.

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a.s. na výrub a orezanie drevín zasahujúcich do elektrického vedenia Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov

Povinnosti nájomcov pôdy na poskytnutie údajov

Okresný úrad Šaľa,  Pozemkový a lesný odbor, žiada nájomcov pôdy poskytnúť sumárne údaje z evidencie nájomného za rok 2018 v tabuľkovej forme alebo elektronickej forme do 31.01.2019. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe.

Vianočný pozdrav / Karácsonyi üdvözlet

Vianočný pozdrav / Karácsonyi üdvözlet

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastlivý Nový rok 2019 všetkým občanom prajú poslanci OZ,  starosta obce MVDr.Pavol Tóth a zamestnanci obecného úradu. Községünk minden polgárának áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánnak...

1 2 ... 5 6 7 ... 30 31
Zobrazené 26 - 30 z 152