Aktuality

Veľkonočný pozdrav / Húsvéti üdvözlet

Veľkonočný pozdrav / Húsvéti üdvözlet

Kegyelemteljes és áldott, békés, boldog Húsvétot kívánnak községünk képviselői, MVDr.Tóth Pál, polgármester és a Községi hivatal alkalmazottai. Milostiplné, požehnané, pokojné a šťastné Veľkonočné sviatky prajú poslanci OZ, starosta obce MVDr.Pavol Tóth a...

Odvoz komunálneho odpadu.

Komplex-odpadová spoločnosť, s.r.o. oznamuje občanom, že 23. apríla 2019 v utorok sa uskutoční zber komunálneho odpadu namiesto Veľkonočného pondelka.

Povinné očkovanie psov proti bestnote

Obvodný zverolekár oznamuje majiteľom psov, ža 13.apríla 2019, to je v sobotu ráno od 9.00 hod. do 12.00 hod. sa uskutoční povinné očkovanie psov proti besnote pri požiarnej zbrojnici. Prosí priniesť očkovacie preukazy. Manipulačný poplatok je 7,00 €.

1 2 3 4 5 ... 30 31
Zobrazené 16 - 20 z 152