Aktuality

COVID-19 INFO – Celoplošné testovanie

COVID-19 INFO – Celoplošné testovanie

COVID-19 INFO – Celoplošné testovanie: Vážení obyvatelia, nakoľko aktuálna situácia sa mení každým dňom informujeme vás iba o skutočnostiach, ktoré sú aktuálne platné: - V dnešných dňoch budú distribuované spoločnosťou Slovenská pošta informačné letáky Na týchto...

Prerušenie distribúcie elektriny

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje verejnosti, že v obci Dlhá nad Váhom nebude elektrina v dňoch: 02.09.2020 a 11.09.2020. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohách.

Zber veľkoobjemového odpadu

Obec Dlhá nad Váhom oznamuje, že  7.augusta 2020 (piatok) a 8.augusta 2020 (sobota) bude vykonaný zber veľkoobjemového odpadu. Veľkoobjemový odpad je odpad, ktorý nie je  možné likvidovať v tradičných odpadových nádobách. Veľkokapcitné kontajnery budú...

Odpočet vodomerov v domácnostiach - Vízórák leolvasása

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, oznamuje občanom, že od 7.júla 2020  sa uskutoční odpočet vodomerov v domácnostiach. Žiadajú každého občana, aby umožnil prístup k vodomeru. A nyugatszlovákiai víztelep értesíti a lakosságot, hogy 2020.július 7-től...

1 2 3 4 5 ... 31 32
Zobrazené 1 - 5 z 157