Voľby do NR SR v roku 2016 / Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú v sobotu 5. marca 2016, v čase od 07.00 hod do 22.00 hod.

Bližšie informácie sú umiestnené v prílohách.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokra 2016. március 5-én, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig kerül sor.

Bővebb információk a mellékletekben.

Galéria

Prílohy

Zápisnica z okr. volebnej komisie v Dlhej nad Váhom - 5.3.2016 382.02 Kbyte 09.03.2016
Platné hlasy za obec Dlhá nad Váhom, zdroj: www.statistics.sk 37.82 Kbyte 09.03.2016
Účasť voličov - okres Šaľa, zdroj: www.statistics.sk 18.35 Kbyte 09.03.2016
Politické subjekty, ktoré získali najväčší počet platných hlasov v jednotlivých okresoch a obciach - Okres Šaľa, zdroj: www.statistics.sk 48.74 Kbyte 09.03.2016
Zoznam voličov - informácia 13.33 Kbyte 12.02.2016
Oznámenie o vydávaní hlasovacích preukazov 14.01 Kbyte 12.02.2016
Rozhodnutie o vyhlásení volieb 26.67 Kbyte 03.12.2015
Informácia pre voliča v slovenskom jazyku 270.22 Kbyte 03.12.2015
Informácia pre voliča v maďarskom jazyku 273.24 Kbyte 03.12.2015