Veľkonočný pozdrav

Milostiplné, požehnané a pokojné Veľkonočné sviatky prajú poslanci OZ, starosta obce MVDr.Pavol Tóth a zamestnanci obecného úradu.

Galéria