COVID-19 INFO

Vážení občania!
Testovanie na COVID-19 sa uskutoční v SOBOTU, dňa 27.02.2021, od 8,00 hod. do 16,00 hod.
(Obedňajšia prestávka bude od 12,00 do 13,00 hod.)
Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry.
Posledný odber sa uskutoční o 15,30 hod.
Postup testovania sa bude riadiť poradovými číslami, ktoré budú rozdané pri odbernom mieste.
Vyzývame všetkých záujemcov o testovanie, aby testovania sa zúčastnili primárne obyvatelia obce Dlhej nad Váhom.

Galéria