COVID-19 INFO

Vážení občania! Testovanie na COVID-19 v našej obci sa uskutoční v SOBOTU, dňa 13.02.2021, od 8,00 hod. do 16,00 hod. (Obednajšia prestávka bude od 12,00 do 13,00 hod.) Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry. Posledný odber sa uskutoční o 16,00 hod. Postup testovania sa bude riadiť poradovými číslami, ktoré budú rozdané pri odbernom mieste. Aktuálne poradové číslo bude hlásené vo verejnom rozhlase každú hodinu. Vyzývame všetkých záujemcov o testovanie, aby testovania sa zúčastnili primárne obyvatelia obce Dlhej nad Váhom.

Galéria