COVID-19 INFO

Vážení občania!
Testovanie na COVID-19 v našej obci bude prebiehať iba v SOBOTU, dňa 23.01.2021, od 8,00 hod. do 18,00 hod.
(Obednajšia prestávka bude od 12,00 do 13,00 hod.)

Testovanie bude prebiehať v Dome kultúry.
Posledný odber sa uskutoční o 18,00 hod.

Postup testovania sa bude riadiť poradovými číslami, ktoré budú rozdané pri odbernom mieste.
Aktuálne poradové číslo bude hlásené vo verejnom rozhlase každú hodinu.


Vyzývame všetkých záujemcov o testovanie, aby testovania sa zúčastnili primárne obyvatelia obce Dlhej nad Váhom.

Galéria