Vianočný pozdrav

Krásne, pokojné, požehnané Vianoce a šťastlivý Nový rok 2021 všetkým občanom prajú poslanci OZ, starosta obce MVDr.Pavol Tóth a zamestnanci obecného úradu.

Galéria